Μία από τις σοβαρότερες και συνηθέστερες παθήσεις η οποία ταλαιπωρεί τους ενήλικες ειδικότερα τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είναι ο εκτινασσόμενος δάκτυλος ( trigger finger). Εκδηλώνεται με τον χαρακτηριστικό τίναγμα του δακτύλου ( σαν σκανδάλη) που βρίσκεται σε πλήρη κάμψη όταν προσπαθούμε να το εκτείνουμε.
Η δυσκολία λύγισης του πάσχοντος δακτύλου έχει ως αντίκτυπο ο ασθενής να αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, σε σημαντικό βαθμό. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και βελτιώνεται με την πάροδο της ημέρας. Η πάθηση μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά και σε οποιοδήποτε δάκτυλο.

Στο αρχικό της στάδιο, αντιμετωπίζεται συντηρητικά με ακινητοποίηση, μαλάξεις, επιθέματα πάγου, χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων καθώς και κορτικοστεροειδών τα οποία εγχέονται τοπικά.

Εφόσον η συντηρητική αντιμετώπιση δεν ανακουφίσει τον ασθενή, συνίσταται η χειρουργική διάνοιξη της περιοχής υπό τοπική αναισθησία και μάλιστα με μικρή τομή. Ο ασθενής επιστρέφει αυθημερόν σπίτι του. Μετά το χειρουργείο δεν απαιτείται ακινητοποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί έτσι ώστε το τραύμα να μην έρθει σε επαφή με το νερό έως την κοπή των ραμμάτων (5-15 μέρες μετά την επέμβαση). Η αποφυγή βάρους τις πρώτες 3-4 εβδομάδες αλλά και η εκτέλεση προγράμματος ασκήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική.